Ako zaostriť fotografiu vo Photoshope

Jednou z dôležitých častí spracovania fotografií ktoré budú umiestnené na internete je aj zaostrenie. Neodporúčam používať doostrovanie ktoré nám ponúkaju programy pri samotnom zmenšovaní fotografie! Toto doostrovanie je väčšinou automatické a nie je možné pri ňom nastaviť stupeň doostrenia, a tak srácate kontrolu nad samotným výsledkom. Pozor aj Adobe Photoshop doostruje obrázky pri zmenšovaní a tak odporúčam používať resamplovací proces (Resample Image) Bilinear, ktorý produkuje veľmi malé doostrenie niekedy až rozoostrenie.

Doostrenie používajte vždy ako poslednú časť spracovania fotografie, až po konečnom  zmenšení na veľkosť v ktorej bude fotografia prezentovaná. Nepoužívajte zaostrovanie ani pri spracovaní formátu RAW v príslušnom editore (napríklad Adobe CameraRAW). Nikdy nepoužívajte funkciu zaostrenie na už raz zaostrenú fotografiu, takéto niekoľkonásobne doostrenie zničí fotografiu artefaktami a rôznymi farebnými deformáciami.

A teraz k samotnému zaostrovaniu v programe Adobe Photoshop:

Základom je že máme už  zmenšenú fotografiu na ktorej sú aplikované všetky požadované efekty a filtre. V položke Filter vyberieme ponuku Sharpen (Zaostrenie) a tam Unsharp Mask (Neostrá maska).

Photoshop zaostrenie výber

V okne filtra Unsharp Mask (Neostrá maska) nastavíme posuvníky podľa požadovaného zaostrenia. Najoptimálnejšie je približné nastavenie ako na priloženom obrázku. Amount nastavte približne v rozsahu od 40% do 60% a Radius maximálne na 0,8% až 1%. Položka Threshold môže ostať vypnutá.

Photoshop zaostrenie

 Najlepšie je vyskúšať si zaostrenie na vlastných fotografiách kde najlepšie uvidíte aplikovanie zaostrenia.

Zaostrenie fotografie

Zaostrenú fotografiu môžete uložiť do požadovaného formátu a publikovať na webe. Dávajte si pozor na maximálne povolené veľkosti fotografií na webových galériach nakoľko väčšie obrázky su tam automaticky zmenšované a doostrované a tak by Vaše zaostrenie bolo zničené a výsledna fotografia by nemala požadovanú kvalitu.

Viac príbehov
Nový ViewNX vo verzii 2.10.0