Čo je to histogram?

Histogram fotografie môžeme prirovnať k echokardiografu pri vyšetrení srdca. Ten Vám ukáže tmavšie farebné odtiene na monitore ktoré zobrazujú pomalšie prúdenie krvi, svetlé až biele zobrazujú rýchle prúdenie krvi. Presne takto viete použiť histogram pri Vašich fotografiách a zistiť či je Vaša fotografia správne exponovaná(zdravá) alebo sa na nej nachádzajú prepali alebo uplne tmavé miesta. S nadsázkou by sa dalo povedať že tak ako doktor sa pozerá na echokardiograf tak sa fotograf pozrie na histogram a vie ako fotografia vyzerá, či je správne exponovaná  bez toho aby samotnú fotografiu niekedy videl.

Histogram zobrazuje rozloženie jasu na fotografii. Ľavá strana grafu patrí tmavým pixelom pravá strana svetlým a stred histogramu zaberajú stredné jasy. Z toho vyplýva že ideálny histogram by mal začať stúpať vľavo v strede by mal mať najväčšiu krivku a potom by mal opäť klesať k pravému okraju. Nie je tomu však tak nakoľko fotografia je kreatívna a ak chce fotograf zobraziť vázu na čiernom pozadí väčšina grafu bude natesnaná vľavo naopak ak chce mať na fotografii turistické paličky na snehu väčšina grafu bude natesnaná vpravo. Aj napriek tomu budú fotografie exponované správne. Takže ideálna krivka histogramu neexistuje, a záleží na fotografovanej scéne ako budekrivka histogramu vlastne vyzerať.

Krivka histogramu by však nemala pretekať mimo  a mala by ostať v histograme bez toho aby sa dotýkala niektorého z rohov. Ak graf preteká na pravej strane histogramu znamená že na fotografii sa nachádza prepal a ten už nebude možné nijako dodatočne obnoviť. Preto je vhodné pri fotografovaní sledovať histogram a riešiť prepálene časti priamo na mieste prestavením hodnôt a vytvorením nového záberu. Je lepšie mať fotografiu tmavšiu ako fotografiu prepálenú!

Na ukážkovej fotografii krivka v histograme preteká vľavo. Tu bol však zámer aby skaly a kamzík tvorili siluetu a teda boli zobrazené ako úplná čierna farba bez akýchkoľvek jasov.  Napravo sú svetlé jasy ktoré spôsobili osvetlené mraky zapadajúcim slnkom. Uprostred su jasy stredné, ktoré sú tvorené hlavne vrchnou časťou fotografie a snehom na svahu.

histogram-kamzik

Ak na fotografii prechádzajú tmavé jasy do úplne svetlých prejavuje sa to aj na histograme a ten vytvára tvar U.

histogram-prechod

Pri fotografii kde sa nachádzajú len tmavé a svetlé jasy je graf len v ľavej a pravej časti.

histogram-skok

Ak sa naučíte používat histogram pri fotografovaní budete postupom času vedieť ako by mal histogram približne vyzerať v tej ktorej scéne. Budete napríklad vedieť že ak fotíte sneh väčšina grafu bude napravo a pod. Dôležité je graf používať už pri fotení a nepozerať naň prekvapene až doma. Samozrejme ak fotíte do fotmátu RAW dá sa veľa zachrániť aj dodatočným spracovaním v editore. Ale histogram vo fotoaparáte je na to aby sa používal a je dobre vedieť čo vlastne znázorňuje.