Fotosúťaž MIND Čo je domov

Zaujíma Vás téma migrácie? Poďte spoznať príbehy ľudí, ktorých sa to týka! Stačí, ak sa zapojíte do našej súťaže.

 

Nafoťte a popíšte sériu 3 až 6 fotografií s názvom „Čo robia migranti na Slovensku?“ a pošlite nám ju prostredníctvom e-mailu na adresu mind@charita.sk

Na Slovensku sme prežili veľkú časť nášho života, máme tu rodinu, priateľov a miesto, kde pracujeme. Kde všade na Slovensku pracujú migranti a cítia svoje naplnenie práve v tejto práci? Chýba im domov, či chcú zostať na Slovensku a zmeniť svoj život k lepšiemu? Idú do práce skoro ráno a vracajú sa neskoro domov.. alebo sedia v nádherných kanceláriách? Aké majú túžby a želania? Vystihne to práve Tvoja séria 3 až 6 fotografií.

Uzávierka zaslania súťažných prác je do 15.03.2020.

Projekt MIND je financovaný Európskou úniou a zastrešený Slovenskou katolíckou charitou. Jeho náplňou je upozorňovať verejnosť na fenomén migrácie, angažovať širokú verejnosť pri hľadaní odpovedí na výzvy, ktoré so sebou prináša, a popritom rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre porozumenie iným kultúram, prekonávanie predsudkov či stereotypov a osvojenie pozitívnych foriem správania vo vzťahu k iným kultúram – rozvoj tolerancie, spolupatričnosti, kooperácie, empatie.