Jednoduché úpravy v Capture NX-D

Dnes si ukážeme ako jednoducho upravovať RAW (NEW) fotografie v programe Capture NX-D, ktorý firma Nikon ponúka na svojich stránkach zdarma. Úpravy v tomto programe neposkytujú žiadne pokročilé úpravy ako lokálne úpravy, prechodové filtre a pod., ale pre začiatočníkov, ktorí sa zoznamujú s formátom RAW je program plne postačujúci.

1.Fotografiu som otvoril v editačnom okne ( klávesová skratka: P ).

jednoduche_upravy_capture_nx-d_01

 

2.Ak je to potrebné funkciou CROP ( klávesová skratka: C ) orežeme fotografiu. V tomto prípade sme nastavili formát na 3:2 potvrdením na Apply Ratio. Ťahaním orezu v rohoch meníte veľkosť samotného orezu. Kliknutím myškou na symbol zatočenej šípky v strede orezu viete meniť orez na šírku alebo výšku. Kliknutím na stred orezu a súčasním ťahaním viete orez umiestniť presne tam kde ho potrebujete. Orezanie fotografie potvrdíte kliknutím na ikonu CROP v hornom menu alebo klávesovou skratkou C.

jednoduche_upravy_capture_nx-d_02

jednoduche_upravy_capture_nx-d_03

3.Exposure compensation som nastavil na -1,30 tak, aby bolo pozadie fotografie vrátane oblohy prirodzene osvetlené a scéna nebola presvetlená. Na fotoaparáte mám nastavenú funkciu Active D-Lighting na auto, v tomto prípade Normal a tak som to aj nechal. Tým sa však radikálne stmavila predná časť fotografie, ktorú budeme zachraňovať v ďalších krokoch.

jednoduche_upravy_capture_nx-d_04

4.Dvojklikom na fotografiu som zobrazil 100% veľkosť a zistil, že funkciu Noise Reduction nie je potrebné použiť, nakoľko sa vo fotografii nevyskytoval šum. To aj vďaka tomu, že pri fotografovaní záberu som mal nastavenú citlivosť na ISO 100. Ak však na Vašej fotografii objavíte šum, použite funkciu Noise Reduction v režime Better Quality 2013, tá dáva vynikajúce výsledky v boji s fotografickým šumom.

jednoduche_upravy_capture_nx-d_05

5.Vyváženie bielej White Balance som nastavil na Direct Sunlight, nakoľko na oblohe neboli žiadne mraky a slnko sa odrážalo aj od hmly v dolinách. Toto nastavenie spôsobilo, že fotografia trošku prešla do teplejších tónov a pozadie nepôsobí tak chladno (modro).

jednoduche_upravy_capture_nx-d_06

6.Picture Control som zvolil vlastné nastavenie, ktoré som si uložil z predchádzajúcich úprav pod názvom COLOR2014. V tomto nastavení sú položky nastavené takto: Sharpening: +3, Contrast: -1, Brightness: +1, Saturation: +2, Hue: -1

jednoduche_upravy_capture_nx-d_07

jednoduche_upravy_capture_nx-d_08

7.V editačnom okne Tone (Detail)  som zachraňoval tmavé miesta fotografie funkciami Shadow Protection a D-Lighting HS. A taktiež aj svetlé miesta funkciou Highlight Protection.

jednoduche_upravy_capture_nx-d_09

 

8.V okne Tone som pridal Contrast a Saturation (farbu), tak aby bola fotografia pre oko lákavejšia.

jednoduche_upravy_capture_nx-d_10

9.Na záver som v okne LCH nastavil krivku automatickým kontrastom kliknutím na čiernobielu ikonu Auto Contrast .

jednoduche_upravy_capture_nx-d_12

 

 

10.Fotografiu som uložil pravým klikom a vybraním položky Convert File ( klávesová skratka: CTRL+E ).