Ladislav Noel – Mladý fotograf (1987)

V roku 1987 vyšla vo vydavateľstve Osveta kniha pre začínajúcich fotografov s názvom Mladý fotograf. Aj napriek tomu že od vydania tejto publikácie ubehlo už 25 rokov množstvo informácií a rád v knihe ma vysokú informačnú hodnotu aj dnes. Zapríčinil sa o to samotný autor Ladislav Noel , ktorý medzi iným pracoval aj ako pedagóg na katedre fotografie FAMU a napísal viac ako 45 odborných publikácií o fotografovaní.

Dnes Vám prinášame úryvok z tejto knihy, 10 užitočných rád pre mladých fotografov. Tieto rady sú vo väčšine použitelné aj v súčasnej ére digitálnych fotoaparátov.

Ladislav Noel – Mladý fotograf (1987)

Fotografia, ktorá sa v súčasnosti stáva prirodzenou súčasťou kultúrno spoločenského diania, prostriedkom poznania a pomocníkom estetickej výchovy širokej verejnosti, musí byť aj predmetom záujmu mládeže.

 

10 užitočných rád pre mladých fotografov:

1.Hlavnou podmienkou našich fotografických úspechov bude čistota, poriadok, presnosť, usilovnosť, vytrvalosť a húževnatosť v práci.

2.Zamerajme sa na fotografovanie a nie experimentovanie s technikou, filmami, objektívmi a chémiou fotografie. Naším cieľom je vynachádzavosť v tvorbe.

3.Nestriedajme zbytočne rôzne značky filmov, vývojky a neznepokojujme sa zbytočnými radami tzv. odborníkov, ktorí radšej o práci hovoria, ako ju vykonávajú.

4.Zdanlivo pochybná expozícia určená dobrým expozimetrom je spoľahlivejšia ako jej odhad neodborníkom.

5.Pri fotografovaní prísne hodnoťme zábery, aby sme vytvárali len obrazy kvalitné a také, ktoré by znamenali určitý prínos pre našu tvorbu.

6.Expozičnú skúšku v pozitívnom procese považujme za dôležitú na dosiahnutie kvalitnej snímky a nie ako príťaž.

7.V laboratóriu musí byť všetko na svojom mieste, výrazne označené a používané v predpísaných mierach.

8.Vývojkou, ustalovačom a vodou zbytočne nešetríme, majú byť spoľahlivé a poslúžia hodnote našich výsledkov.

9.Už podľa držania negatívu, pozitívu a diapozitívu, podľa zaobchádzania s nimi sa dá odlíšiť fotografický odborník a úspešný autor od povrchného príležitostného amatéra a neznalca.

10.Predložený výsledok našej práce hovorí sám za seba, preto sa musíme snažiť, aby obraz svojím námetom, kvalitou a vyhotovením bol na vysokej úrovni.

Na záver želáme mladým fotografistom radosť z tejto činnosti, veľa úspechov v práci a fotografické dobré svetlo.