Lokálne úpravy v Camera Raw

Veľmi častým problémom pri fotografovaní a následnom upravovaní fotografií je nevyrovnanosť medzi tmavou a svetlou časťou scény. Optimálnym riešením je použiť pri fotografovaní prechodové filtre, ktoré tento problém vyriešia. Nie vždy však máte čas hrať sa s filtrami a tak prichádza na rad softwarová úprava.

Adobe Camera Raw má v sebe zabudovanú funkciu lokálnych úprav pomocou štetca, ktorým viete veľmi jednoducho a účinne upravovať nevyrovnanosť scény. Táto funkcia nahrádza lokálne úpravy vo Photoshope a vďaka nej fotografiu často už nie je potrebné práve vo Photoshope ani dodatočne upravovať. Lokálne úpravy umožňujú okrem jasu, upravovať aj teplotu farieb, farebné vyváženie, kontrast, ostrosť ale aj tiene v označených častiach fotografie.

Označenia v návode:  položky v paneloch programu     klávesové skratky 


Postup

1.Otvorte v Adobe Camera Raw fotografiu, ktorú chcete upraviť. Nastavte základné vlastnosti ako vyváženie bielej, jas, kontrast, tiene a ostatné nastavenia tak, aby fotografia nebola príliš svetlá ale ani príliš tmavá. Ak je to možné najlepšie tak, aby krivka histogramu nepretekala mimo ani naľavo ani napravo. Ak sa na zábere nachádza slnko ako na ukážkovej fotografii, jemné pretečenie krivky v pravej časti nie je žiaden vážnejší problém.

Fotografiu si otvorte v Adobe Camera Raw
Fotografiu si otvorte v Adobe Camera Raw

 
2.Kliknite v hornom menu na symbol štetca a potom nastavte  expozíciu (exposure)  na  +1.50  alebo aj viac. Túto hodnotu potom budeme meniť, teraz nám pomôže len ako vizuálna pomôcka pri maľovaní. Myškou následne kliknite na miesto vo fotografii, ktoré je podexponované, čím sa vytvorí na fotografii špendlík. Umiestnenie špendlíka na fotografii nemá vplyv na následne úpravy a jeho poloha slúži len ako pomôcka na určenie miesta úprav. Preto je vhodné ho umiestniť vždy presne do stredu miesta, ktoré budete upravovať aby ste mohli jednoducho a prehľadne robiť dodatočné lokálne úpravy.

Kliknite na štetec a vytvorte špendlík kliknutím na fotografiu
Kliknite na štetec a vytvorte špendlík kliknutím na fotografiu

 
3.Vymaľujte štetcom miesta, ktoré sú podexponované (tmavé) a nastavte posuvníky úprav na požadované hodnoty. Tieto nastavenia sú na Vašom úsudku a vizuálnom pocite, takže ich nastavte tak, aby bola pre Vás fotografia čo najpríjemnejšia na pohľad. Veľkosť štetca si viete prispôsobiť klávesovými skratkami   [ ]   alebo v pravom menu dole. Pri vymaľovávaní častí, kde sa stretáva tmavá a svetlá časť si fotografiu lupou priblížte a štetec zmenšite tak aby bolo vymaľovanie čo najpresnejšie. Červená farba na priloženom obrázku je len ilustračná aby bolo vidieť, ktorú časť som vymaľoval a na ktorej budú zmeny aplikované.

Vymaľujte štetcom časť ktorú chcete upravovať
Vymaľujte štetcom časť ktorú chcete upravovať

 
4.Kliknutím na položku  New  v pravom menu alebo klávesovú skratku  N  a následne na fotografii vytvoríte nový špendlík, ku ktorému môžete nastavovať nové hodnoty vymaľovaných častí fotografie. Špendlíky sú samostatné masky (vrstvy) a na fotografii ich môže byť neobmedzene veľa. Kliknutím na jednotlivé špendlíky (vyfarbia sa na zeleno) môžete kedykoľvek meniť ich nastavenia alebo ich mazať klávesou DEL.

Kliknutím na New vytvoríte ďalší špendlík úprav
Kliknutím na New vytvoríte ďalší špendlík úprav

 
5.Ak sa Vám stane že pri maľovaní štetcom prejdete aj do časti ktorú upravovať nechcete, viete ju jednoducho vymazať. Klávesová skratka  Y  zobrazí vymaľovanú časť aktívneho (zeleného) špendlíka, ktorú môžete mazať pri zatlačenej klávese  ALT . Tým sa aktivuje guma, ktorej veľkosť viete prispôsobiť tak ako pri maľovaní klávesovými skratkami  [ ]  alebo v pravom menu dole.

Klávesové skratky Vám v Adobe Camera Raw urýchlia prácu
Klávesové skratky Vám v Adobe Camera Raw urýchlia prácu

 
Tieto úpravy chcú trpezlivosť a dostatok času, ale ak ich máte určite si ich vyskúšajte. Ak sa naučíte v Adobe Camera Raw používať lokálne úpravy (špendlíky), nebude pre Vás úprava akejkoľvek fotografie žiadnym problémom.

Fotografia pred a po lokálnej úprave: