Oprava prepálenia v editore Pixlr

Čo spraviť s fotografiou, ktorá má prepálené miesta a to najčastejšie oblohu? Máme na výber tri možnosti, buď ju vymažeme ako nevyhovujúcu, zverejníme ju tak ako je alebo ju opravíme v grafickom programe. Dnes si ukážeme tretiu možnosť, ktorá bude trošku kontroverzná a nie každému sa musí pozdávať. Budeme totiž meniť časť scény pôvodnej fotografie časťami inej fotografie z úplne iného miesta. Množstvo fotografov sa na takýto postup už nepozerá ako na fotografiu ale ako na grafiku a tento spôsob sa im priam prieči a odsudzujú ho. Ale pozrime sa do histórie, keď vznikala fotografia a boli vynájdené prvé fotografické prístroje. Už vtedy sa fotografie retušovali a nahrádzali sa ich časti vymazávaním alebo domaľovávaním. Boli už vtedy vynálezcovia fotografie len grafici a nezaslúžia si od nás súčasníkov používajúcich digitálne zrkadlovky pomenovanie fotografovia?

Pre tých, ktorým sa takýto postup pozdáva alebo si ho chce aspoň vyskúšať, si ho ukážeme v online editore Pixlr. Tento postup viete rovnako aplikovať aj v Adobe Photoshop s minimálnymi rozdielmi postupu. Na ukážku som schválne použil výraznú zmenu pozadia scény aby bolo vidieť možnosti tohto postupu. Prepálenú oblohu je najlepšie nahrádzať oblohou, ktorú si odfotografujete s korekciou expozície priamo na mieste, kde ste odfotografovali pôvodnú prepálenú scénu.

1.V internetovom prehliadači s podporou flashu, si otvorte adresu: pixlr.com/editor

2.V úvodnej obrazovke kliknite na Open image from computer a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

pixlr-oprava-prepalenia-01

3.Cez menu File – Open image alebo klávesovou skratkou CTRL+O, otvorte fotografiu, ktorú chcete vložiť do prepálenej fotografie a nahradiť ňou prepálenú časť.

pixlr-oprava-prepalenia-02

4.Fotografiu označte klávesovou skratkou CTRL+A a skopírujte do schránky skratkou CTRL+C.

pixlr-oprava-prepalenia-03

5.Prepnite sa na upravovanú prepálenú fotografiu a vložte do nej skopírované pozadie klávesovou skratkou CTRL+V. Klávesovou skratkou CTRL+T a podržanej klávese Shift (zachovanie pomeru strán) upravte veľkosť a pozíciu tak, aby čo najlepšie sedela do záberu.

pixlr-oprava-prepalenia-04

6.V okne Layers vytvorte pre fotografiu na pozadie masku vrstvy kliknutím na symbol v spodnej časti okna podľa priloženej fotografie.

pixlr-oprava-prepalenia-05

7.Maska sa zobrazí vedľa vrstvy a mala by byť červeno orámovaná, čo označuje že je aktívna a môžete s ňou pracovať.

pixlr-oprava-prepalenia-06

8.V okne nástrojov kliknite na symbol štetca Brush alebo klávesovú skratku B. V hornej časti zvoľte veľkosť štetca s kapacitou a vymaľujte miesto ktoré sa má nahradiť novou časťou fotografie.

pixlr-oprava-prepalenia-07

9.Kapacitu štetca zmeňte na 33% a vymaľujte obrysy medzi pôvodnou a novou vrstvou, čím zamaskujete ich prechod.

pixlr-oprava-prepalenia-08

10.Zväčšite si fotografiu na miestach prechodu a v okne nástrojov kliknite na symbol gumy. Miesta, v ktorých ste štetcom prešli mimo pregumujte. Takto viete pridávať alebo uberať označené miesta medzi pôvodnou a novou vrstvou.

pixlr-oprava-prepalenia-09

11.Fotografiu ešte môžete upraviť vyvážením jasov a farieb, aby bol prechod vrstiev, čo najmenej viditeľný a celok pôsobil prirodzene. Ak ste s fotografiou spokojný, môžete ju uložiť kliknutím na menu File – Save alebo klávesovou skratkou CTRL+S.

pixlr-oprava-prepalenia-10

Ukážka pôvodnej prepálenej a upravenej fotografie:

Viac príbehov
Obálka nového vydania časopisu FotoVideo červen 2013
Vyšlo FotoVideo Jún 2013