Photoshop úprava perspektívy

Boli ste na výlete v nejakom zaujímavom meste a doniesli ste si kopec fotografií architektúry, ktoré sú celé krivé a zdeformované? Ide o problém perspektívy, ktorý vzniká pri fotografovaní z krátkej vzdialenosti, keď je objektív namierený smerom hore. Ak chcete takýmto optickým chybám perspektívy predchádzať, musíte držať objektív v horizontálnej rovine alebo ak to neumožňuje vzdialenosť od objektu, upraviť perspektívu v počítači. Dnes Vám ukážem ako to spraviť jednoducho vo Photoshope, zopár kliknutiami pomocou integrovanej funkcie Perspective.

1.Otvorte fotografiu ktorú chcete opraviť vo Photoshope cez menu File – Open alebo klávesovou skratkou CTRL+O.

Úprava perspektívy - Otvorená fotografia vo Photoshope
Úprava perspektívy – Otvorená fotografia vo Photoshope

2.V položke menu Edit – Transform vyberte možnosť Perspective

Úprava perspektívy - Výber úpravy Perspective vo Photoshope
Úprava perspektívy – Výber úpravy Perspective vo Photoshope

3.Funkcia Perspective ponúka možnosť upravovať perspektívu fotografie pomocou 8 bodov, ktoré sa dajú ťahať smerom hore a dole alebo do strán.

Úprava perspektívy - Body a smer úpravy vo Photoshope
Úprava perspektívy – Body a smer úpravy vo Photoshope

4.Vo väčšine prípadov stačí na úpravu perspektívy pri architektúre ťahanie horných bodov smerom von z fotografie.

Úprava perspektívy - Smer úpravy perspektívy vo Photoshope
Úprava perspektívy – Smer úpravy perspektívy vo Photoshope

5.Body ťahajte až pokiaľ nie sú línie architektúry vo vertikálnej rovine tak ako v reále. Pozor si dávajte pri fotografovaní moderných budov, ktoré majú línie zámerne deformované. Pri oprave perspektívy sa môže stať že vytvoríte úplne nový architektonický smer.

Úprava perspektívy - Zarovnanie línií vo Photoshope
Úprava perspektívy – Zarovnanie línií vo Photoshope

6.Výborná pomôcka pri úprave perspektívy je navigačná mriežka, ktorú si môžete zobraziť cez menu View – Show – Grid alebo klávesovou skratkou CTRL+“.

Zobrazenie mriežky vo Photoshope
Zobrazenie mriežky vo Photoshope

7.Veľkosť a farbu mriežky si môžete zmeniť cez menu Edit – Preferences – Guides,Grid & Slices v položke Grid.

Navigačná mriežka vo Photoshope
Navigačná mriežka vo Photoshope

Ako vidíte pri úprave perspektívy dochádza k orezaniu fotografie, preto je dobré na to myslieť už pri fotografovaní a ponechať okolo objektu ktorý budete narovnávať dostatok miesta.

Ukážka fotografie pred a po úprave perspektívy:

 

Použitá fotografia: Duomo di Milano (Rado Gadoczi 2013)