TAGy

Čo je to TAG?
TAG je skratka z anglického jazyka pre značku alebo aj na slovensku používaný výraz kľúčové slovo. TAGy sa používajú na presné označenie vloženého príspevku a jeho následne vyhľadanie na stránke. TAGy umožňujú omnoho presnejšie vyhľadávnie ako bežné prezeranie kategórií s množstvom príspevkov.